Rahastamise taotlus Euroopa fondidesse

Narva ÄN töötab Euroopa fondidega 90ndate aastate lõpust, võttis aktiivselt osa nende populariseerimisest Eesti ettevalmistumise ajal astumiseks Euroopa Liitu, kapitaliseeris oma kogemused koostöös Euroopa Komisjoni Direktoraadiga DG Enterprise aastaid kestnud Narva Euroinfo Keskuse töö korraldamise kaudu. Pärast EASi loomist kuulusime ja töötasime edukalt Eesti ettevõtluse toetamise võrgustikus EASiga sõlmitud otselepingu alusel. Ülaltoodu kinnitab meie piisavat töökogemust töötamisel Euroopa fondidega ja paljude EASi programmidega, muu hulgas:

Stardiabi ja kasvutoetus

 

Rakendusuuringute ja tootearenduse programm

NTT AS

ntt

 

Turismiturunduse toetamise programm

SANESI OÜ (Narva Hotell)

narva hotel

 

Tehnoloogiate arendamise programm

AUDES LLC OÜ
SILBET AS
KIVIRAND OÜ

audes

 

Teadmiste ja oskuste arendamise programm

NARVA REGIOONI ETTEVÕTJATE ASSOTSIATSIOON

NARVA-JÕESUU SANATOORIUM AS

predprinim regiona sanatori nj

 

Klastrite arendamise programm

klastery

 

Ekspordiprogramm

VANT OÜ
EESTI ENERGOMONTAŽ AS
ESM AS

vant em esm

 

Innovatsiooni toetamise programm

Ivandim OÜ
Sillamae Kaja OÜ

 

Ettevõtluse internatsionaliseerimine ja välisreisid

Viisime läbi arvukalt B2B kohtumisi ja korraldasime ärireise rohkem kui 12 EL riiki ja Venemaale, milles osales üle 100 firma Ida-Virumaalt, Tallinnast.