Innovatsioonilahendused

Innovatsioon on arengu võtmetähtsusega element. Oleme aktiivselt kaasatud sellesse protsessi rahvusvaheliste projektide ja meie klientidele osutatavate teenuste kaudu välise finantseerimise kaasamisel nende innovatsioonitegevusse.

  • Elektrooniline juhtimine firmas
  • Klastrite loomine
  • Innovatsiooniosak.