Ettevõtluse planeerimine

Alustava ettevõtja äriplaan
Firma arendamise äriplaan
Äriplaan kui uue toote või teenuse projekt
on firma arendamise äriplaani eriliik.

Maksumus

Täiemahuline äriplaan või äriprojekt on loominguline dokument 30-50 leheküljel koos arvukate lisadega. EASi hinnangul kulub hästi koostatud äriplaani loomiseks 200 kuni 400 inimtundi. Äriplaani koostamise orienteeriv maksumus alustajale on vahemikus 300 - 1000 €; tegutseva ettevõtte korral 1200 - 3000 €. Lõplik hind täpsustatakse läbirääkimiste käigus.