Konsultatsioonitooted

Alustava ettevõtja äriplaanFirma arendamise äriplaanÄriplaan kui uue toote või teenuse projekton firma arendamise äriplaani eriliik. Maksumus Täiemahuline äriplaan või äriprojekt…
Narva ÄN töötab Euroopa fondidega 90ndate aastate lõpust, võttis aktiivselt osa nende populariseerimisest Eesti ettevalmistumise ajal astumiseks Euroopa Liitu, kapitaliseeris…
Investeerimispakkumine Tehnilis-majanduslik põhjendus
Äriplaani hinnang Firma diagnostika ja tööstuslik audit Ekspordivalmiduse hinnang
Turu-uuringute tegemine Ettevõtluskeskkonna seisundi hindamine Muud uuringud
Narva ÄN sai aastate pikkuse kogemuse ja pakub siin järgmisi teenuseid: Abi välisturgudele suundumisel Ekspordiplaani koostamine Ekspordivalmiduse kontrollimine Turundusplaani ja…
Töötamisel strateegiliste dokumentidega eelistame interaktiivset lähenemist ning kliendi ja tema meeskonna vahetut kaasamist sellesse protsessi. Pakume: Firma arengu, moderniseerimise ja…
Innovatsioon on arengu võtmetähtsusega element. Oleme aktiivselt kaasatud sellesse protsessi rahvusvaheliste projektide ja meie klientidele osutatavate teenuste kaudu välise finantseerimise…