Projektid

Projektide väljatöötamine ja juhtimine

Sõna „projekt" on saanud väga populaarseks.
Projekti asjatundlik juhtimine omab projekti elluviimisel otsustavat tähtsust. Selleks on vajalikud eriteadmised ja -oskused, Teile projekti jaoks raha andvate fondide ja programmide nõuete täitmine ning palju muud. Meil on olemas vastav kompetents ja me genereerime edukalt ideid, mida seejärel realiseerime praktiliselt koostöös meie klientidega juba rohkem kui 15 aasta kestel.

Meie teenustesse projektide juhtimisel kuuluvad:

  • Projekti avalduste, dokumentatsiooni, eelarve ettevalmistamine
  • Projekti juhtimise korraldamine, projekti meeskonna mobiliseerimine ja vastutusalade määratlemine
  • Abi projekti tegevusplaani realiseerimisel, koordineerimine, monitooring, tulemuste hindamine
  • Finantsjuhtimine, eelarve planeerimine, aruandlus
  • Kommunikatsioonikampaania plaani koostamine, visualiseerimine, PR
  • Konkursside korraldamine teenuste, tööde, seadmete ostmiseks
  • Riskide, konfliktide monitooring ja juhtimine
  • Aruandluse ettevalmistamine.

Projekti koostamise maksumus oleneb Teie valmidusest projektialaseks tegevuseks, projekti kaliibrist, fondi nõuete keerukusest, projektiavalduse keelest, tähtajalisusest, partnerite arvust ja paljudest muudest teguritest. Orienteeriv maksumus võib alata 500 eurost ja ulatuda 6000 euroni.

 

euro logo