Projektide koostamine ja juhtimine

Nimetatud kursus annab hea arusaamise sellest, mis on projekt ja projekti tegevused. Varustab kursuslase ettevalmistamise instrumentide ja projekti juhtimise oskusega, infoga rahalistest allikatest, partneriotsingu põhimõtetest ja pakub palju muud olulist infot. Tegelikult võite koolituse käigus oma projekti idee alusel kirja panna projekti.