Narva Ärinõuandla

Narva Ärinõuandla on teie usaldusväärne partner Teie algatuste ja ideede ühisel läbimõtlemisel ja efektiivsete lahenduste leidmisel neile.
Narva Ärinõuandla Sihtasutus on mittetulunduslik konsultatsiooniorganisatsioon, mis toetab ettevõtluse arengut Kirde-Eestis. Narva ÄN loodi 1993. aastal Euroopa Liidu ja Narva linna omavalitsuse rahalisel toetusel.

Praegu osutab Narva Ärinõuandla SA Eesti alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, Euroopa Liidu ning Venemaa ja teiste riikide investoritele ja ettevõtjatele kompleksseid teenuseid. Narva ÄN teeb aktiivset koostööd ka mittetulundussektori ja omavalitsustega. Me tegeleme aktiivselt projektide alal, koostame ja realiseerime edukalt kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Narva ÄN – see on pikaajaliste kogemustega professionaalide poolt pakutavate teenuste ja elluviidavate projektide kõrge kvaliteet, mida kinnitavad meie arvukad kliendid, riikliku Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, Euroopa Komisjoni peadirektoraadiga DG "Enterprise", Narva Linnavalitsuse ja muude organisatsioonidega sõlmitud lepingud. 7 aasta kestel tegutses Narva ÄN struktuuris Euroinfo Keskus (EE882), üks ühtse Euroopa võrgustiku 350 keskusest.

Meie tugevad küljed:

  • rohkem kui 20-aastane töökogemus väikeste ja keskmiste ettevõtetega
  • praktikas kontrollitud individuaalsed ja komplekssed konsultatsioonid
  • partnerite ja spetsialistide lai rahvusvaheline võrk
  • EL fondidest ja programmidest vahendite kaasamise 15-aastane projektialane tegevus.

Liikmelisus ja esindatus:

  • Euroopa Klastriinitsiatiivide Assotsiatsioon (EPROCA)
  • Euroopa Arenguagentuuride Assotsiatsioon EURADA
  • Euroinfo Keskus – Euroopa infokeskuste võrk (1999-2007)
  • Eesti Väikeettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
  • Narva Regiooni Ettevõtjate Assotsiatsioon (NREA)

Missioon ja tööpõhimõtted

Narva Ärinõuandla SA missiooniks on kvaliteetsete teenuste osutamine mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele, ettevõtluse internatsionaliseerimine, innovatsiooni edendamine. Oma töös hindame efektiivsust, loomingulisust ja kliendi huvisid.

Võrgusidemed ja partnerid

Oma olemasolu jooksul on Narva Ärinõuandla loonud eesti ja rahvusvaheliste partnerite ulatusliku võrgu. Meie võrgusidemed ettevõtlust toetavate organisatsioonide, kõrgkoolide, sihtasutuste, omavalitsustega nii Eestis ja ELis kui ka Venemaal ja SRÜs annavad meile suured eelised ja võimaluse kaasata projektidesse kvalifitseeritud spetsialiste meie klientide probleemide lahendamiseks.